Edificator pentru degringolada actuală din primărie