Responsabilitate, Prevenție, Răspundere

Situația în care 54 de familii se află în pericol iminent din cauza neglijenței instituționale este un semnal de alarmă pentru întreaga societate. În România, lipsa unei culturi a prevenției și a răspunderii se reflectă în mod tragic în aceste cazuri în care instituțiile, care ar trebui să fie pilonii protecției cetățenești, devin surse de vulnerabilitate prin pasivitatea și nepăsarea lor.

Este inacceptabil ca responsabilitatea să fie trecută de la o instituție la alta, în timp ce siguranța și bunăstarea oamenilor sunt compromise. Această situație subliniază o deficiență majoră în sistemul nostru de guvernanță și administrare: absența mecanismelor eficiente de prevenție și a unui sistem clar de răspundere care să asigure protecția cetățenilor.

Este imperativ să adoptăm o abordare proactivă, care să prioritizeze siguranța și sănătatea publică prin măsuri preventive concrete, evaluări de risc regulate și intervenții rapide în situații de criză. Instituțiile implicate trebuie să își asume responsabilitatea, să colaboreze strâns și să acționeze decisiv pentru a evita astfel de situații în viitor.